<sub id="pzpjh"></sub>

  <address id="pzpjh"></address>
  <sub id="pzpjh"></sub><sub id="pzpjh"></sub>

  <address id="pzpjh"></address>

   <address id="pzpjh"></address>

    <address id="pzpjh"></address>

     <address id="pzpjh"></address>
      2014年10月9日

      職位招聘

      招聘職位招聘部門/單位招聘人數發布時間截止時間
      財務分析經理 廣州 2016-02-02 -
      風險管理經理 廣州 2016-02-02 -
      合規經理 廣州 2016-02-02 -
      評審經理 廣州 2016-02-02 -
      項目經理 廣州、上海、北京 2016-02-02 -
      投行經理 廣州 2016-02-02 -
      財務部總經理 廣州 2016-02-02 -
      資產管理部總經理/副總經理 廣州 2016-02-02 -
      風險管理部副總經理 廣州 2016-02-02 -
      資金部總經理 廣州 2016-02-02 -
      ag投注网